DeLight är bättre för naturen

Ett lägre koldioxidavtryck mår världen bra av. Studier har visat att DeLight-produkternas koldioxidavtryck är lägre jämfört med många konkurrerande förpackningsmaterial som plast och aluminium. DeLight-förpackningen utvecklas ständigt för att minska koldioxidutsläppen utmed företagets värdekedja. Det innebär i realiteten att skapa innovativa produkter baserade på förnybara råvaror och utveckla renare och effektivare processer. DeLight strävar efter att använda bioenergi i produktionen så mycket som möjligt.