Lägre utsläpp av Co2 mår världen bra av

DeLight är bättre för naturen

Ett lägre koldioxidavtryck mår världen bra av. Studier har visat att DeLight-produkternas koldioxidavtryck är lägre jämfört med många konkurrerande förpackningsmaterial som plast och aluminium. DeLight-förpackningen utvecklas ständigt för att minska koldioxidutsläppen utmed företagets värdekedja. Det innebär i realiteten att skapa innovativa produkter baserade på förnybara råvaror och utveckla renare och effektivare processer. DeLight strävar efter att använda bioenergi i produktionen så mycket som möjligt.


Budskap på din förpackning

Dela ditt budskap

Delight erbjuder dig att trycka på din förpackning i upp till 6 färger. Det hjälper dig att nå din kund med det budskap du vill skicka eller hjälper dig att bygga ett varumärke av din produkt. Med den enkelhet som finns i vår tillverkningsprocess kan du till låga kostnader även byta budskap eller variera din profil mellan olika måltider och olika erbjudanden. Vi erbjuder dig hjälp med grafiskt utförande från A-Ö.